Home > Program > TOEIC

TOEIC

TOEIC

TOEIC là bài thi đánh giá kỹ năng tiếng Anh của người học trong môi trường làm việc quốc tế.

TOEIC có nhiều hình thức. TOEIC Nghe và Đọc có 200 câu hỏi để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu với tổng điểm 990. Sau này, TOEIC có thêm Nói và Viết với nhiều hình thức khác để đánh giá cấu trúc câu, sắp xếp ý tưởng, phát âm, ngữ pháp, từ vựng và độ lưu loát với tổng điểm 400.

Levels

Trình độ Nội dung Đối tượng Mục tiêu
Sơ cấp LC
- Kĩ năng Nghe cơ bản
- Cụm từ và mẫu câu cơ bản
RC - Ngữ pháp căn bản
- Đọc hiểu căn bản
- Từ vựng căn bản
-Học viên có điểm TOEIC từ 200-450
Học viên mới bắt đầu học TOEIC.
- Học viên chưa hiểu rõ về TOEIC.
- Học viên gặp khó khăn khi phân
tích nhiều loại văn phạm khác
nhau.
-Đạt 600 điểm
-Học từ vựng và cụm từ cần thiết để giải quyết các câu hỏi
- Nâng cao sự tự tin để chuẩn bị cho kỳ thi
Trung cấp LC
- Kĩ năng Nghe trung cấp
- Cụm từ và mẫu câu trung cấp
RC
- Ngữ pháp trung cấp
- Đọc hiểu trung cấp
- Từ vựng trung cấp
-Học viên có điểm TOEIC 600-700
- Học viên có kiến thức nền về ngữ
pháp nhưng chưa tự tin giải quyết
các câu hỏi.
- Học viên gặp khó khăn khi giải
các câu hỏi mang tính phức tạp.
- Học viên giải các câu hỏi đơn
giản rất dễ dàng nhưng cần tập
luyện để làm quen với các câu hỏi
phức tạp.
-Đạt 800 điểm
-Phân tích câu hỏi và đề thi
- Trau dồi kỹ năng để giải quyết câu hỏi với thời gian chính xác
-Giải quyết câu hỏi từ các đề thi một cách thuần thục
Cao cấp LC
- Kĩ năng Nghe cao cấp
- Cụm từ và mẫu câu cao cấp
- Nắm chắc các mẫu câu quen
thuộc trong đề thi TOEIC các
năm
RC
- Ngữ pháp cao cấp
- Đọc hiểu cao cấp
- Từ vựng cao cấp
-Học viên có điểm TOEIC từ 700-850
- Học viên có kĩ năng Nghe tốt
nhưng gặp khó khăn khi giải quyết
các từ vựng và thành ngữ phức
tạp.
-Đạt điểm cao nhất bằng cách giảm lỗi sai
- Tăng cường nghe tiếng Anh giọng Úc và thuần thục phần nghe
- Tự thử thách qua các câu hỏi phức tạp.

Thời khóa biểu

Thời gian TOEIC
08:00~08:50 TOEIC Nói 1:1
09:00~09:50 TOEIC Đọc 1:1
10:00~10:50 TOEIC Nghe 1:1
11:00~11:50 TOEIC Nói 1:1
14:00~14:50 TOEIC Ngữ pháp Nhóm
15:00~15:50 TOEIC Ngữ pháp Nhóm
17:00~17:50 Tự chọn
(Toeic Đọc, Speaking Nghe)
Nhóm
19:00~19:50 TOEIC Từ vựng Nhóm
20:00~20:50 TOEIC Từ vựng Nhóm
21:00~21:50 TOEIC Từ vựng Nhóm