Home > Program > BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH

Giới thiệu

LSLC cung cấp khóa Business English dưới hai hình thức: giảng dạy chính quy và bổ trợ nội dung trong các lớp học tự chọn. Mục tiêu của khóa học là tối đa hóa khả năng của người học về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, thông qua việc phát triển vốn từ vựng, làm bài tập trong giáo trình và thực hành bài học trong các tình huống thực tế.

Trình độ

Trình độ Nội dung Đối tượng Mục tiêu
Sơ cấp Luyện tập phát âm,
âm điệu,
nhấn âm và nối âm.
Các tình huống
kinh doanh sử
dụng tiếng Anh sơ cấp
- Học viên cần dùng tiếng Anh
trong môi trường làm việc.
- Học viên có khả năng giao tiếp
cơ bản nhưng không linh hoạt với
mọi tình huống kinh doanh.
- Học viên muốn thực tập ở nước
ngoài.
- Nắm chắc các tình huống hội
thoại trong kinh doanh, gọi điện
thoại cho đối tác - khách hàng,
viết email và viết sơ yếu cá
nhân.
- Nắm chắc kiến thức căn bản
về môi trường kinh doanh quốc
tế.
Trung cấp Luyện tập phát âm,
âm điệu,
nhấn âm và nối âm.
Các tình huống
kinh doanh sử
dụng tiếng Anh trung cấp
- Học viên muốn thành thục kĩ
năng Anh ngữ trong kinh doanh.
- Học viên muốn thi lấy chứng chỉ
để làm việc ở công ty nước ngoài.
- Học viên đang làm việc với người
nước ngoài.
- Học viên học tiếng Anh chuyên
nghiệp.
Thể hiện cá tính bản thân trong
các tình huống giao tiếp bằng
tiếng Anh thương mại, chuẩn bị
cho môi trường kinh doanh thực
tế.
- Sẵn sàng cho các buổi họp
bằng tiếng Anh trong kinh doanh.
- Gọi điện thoại giao dịch, dự hội
thảo thương mại, viết thư và
email bằng tiếng Anh.
Cao cấp Luyện tập phát âm,
âm điệu,
nhấn âm và nối âm.
Các tình huống
kinh doanh sử
dụng tiếng Anh cao cấp
Học viên cần tham dự nhiều hội
thảo kinh doanh bằng tiếng Anh.
- Học viên muốn nắm chắc các
tình huống trong kinh doanh.
- Học viên muốn học tiếng Anh
thương mại dùng trong một ngành
hoặc một thị trường chuyên biệt.
- Sẵn sàng cho các giao dịch
trong môi trường kinh doanh
quốc tế.
- Tổ chức các buổi họp, thuyết
trình bằng tiếng Anh một cách
thông thạo, trôi chảy.
- Trình bày ý kiến bản thân một
cách trôi chảy như người bản
xứ.

Thời khóa biểu

Time Business English
08:00~08:50 Business Speaking 1:1
09:00~09:50 Business Reading 1:1
10:00~10:50 Business Listening 1:1
11:00~11:50 Business Writing 1:1
14:00~14:50 Business Situations Group
15:00~15:50 Business Presentation Group
17:00~17:50 Option
American Culture/Accent, Vocabulary,CNN
Group
19:00~19:50 Business Vocabulary Group
20:00~20:50 Business Vocabulary Group
21:00~21:50 Business Vocabulary Group