Home > Program > VOLUNTARY WORK PROGRAM

VOLUNTARY WORK PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN

Lớp học ngoại ngữ

Giới thiệu

Đây là chương trình để sinh viên nước ngoài dạy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình cho sinh viên San Agustin 4 lần một năm. Cơ hội để nâng cao kỹ năng tiếng Anh và làm bạn với sinh viên Philippiens.

Nội dung

Mỗi ba tháng, LSLC chọn ra 50 sinh viên Philippines và 100 học viên LSLC cho lớp học ngoại ngữ. lớp học tổ chức 2 lần mỗi tuần trong 4 tuần liên tiếp.

Mỗi lớp có 2 học viên LSLC dạy và chia sẻ ngôn ngữ của mình cho sinh viên Philippines trong phòng học của LSLC.

Thăm trại mồ côi

Học viên thăm trại mồ côi ở Bacolod, lau dọn phòng ở, tặng quà và vui chơi với các bé 4 lần trong năm. LSLC chọn các học viên để tham gia cùng các sinh viên San Agustin.

Học viên không chỉ học tiếng Anh ở Philippines và còn có cơ hội trải nghiệm trong việc giúp đỡ người khác và làm tình nguyện viên quốc tế.

Sau khi tham gia, học vien nhận được chứng nhận từ trường Đại học.